לשאלות ובירורים חייגו:
08-9415022

חובות אבודים

חובות אבודים – מה זה אומר?

חוב שלא ניתן לגבותו והוא אחד מאלה :

 1. חוב של חייב שננקט נגדו הליכי חדלות פירעון:

 

חובות אבודים – רלוונטי לנו כאשר הוגשה תביעת חוב לכונ"ר

המפרק, הנאמן, או כונס הנכסים – יגישו אישור (יש נוסח מחייב) כי הנושה הגיש תביעת חוב וכי סיכוי הנושה קלושים.
קרי, רלוונטי במקרים בהם ננקטו נגד החייב הליכי פירוק, פש"ר או כאשר מונה כונס נכסים לחברה  – ואת סיכויי גביית חובות יאשרו הגורמים לעיל בלבד.

 

 1. העוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצל"פ נגד החייב, שהינם סבירות בנסיבות העניין:

 

חובות אבודים – רלוונטי לנו  כאשר נפתח תיק הוצל"פ

א. הנושה נקט הליכי הוצל"פ נגד החייב ביחס לרבע מסכום החוב הנטען להיות חוב אבוד, אזי יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד ובלבד שהחוב טרם נפרע ופעולות הגבייה לא הניבו תוצאות.

ב. כאשר בוצע לחייב חקירת יכולת וניתן לחייב צו תשלומים לרבות צו תשלומים במסגרת איחוד תיקים, ומשולם לנושה תשלומים תקופתיים בשיעור שאינו עולה על 1% מסכום החוב הנטען להיות חוב אבוד, אזי יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד כבר במועד מתן צו התשלומים והנושה יהא זכאי להוציא הודעת זיכוי על מלוא החוב.

יודגש, סכום שהנושה יקבל בעתיד על חשבון החוב, יהיה עליו לדווח ולשלם את המס הנכלל.

 

 1. חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים ואושר בפס"ד סופי של ביהמ"ש:

 

חובות אבודים – רלוונטי לנו

כאשר אושר לחברה הסדר נושים – יש להביא את אישור הנאמן להסדר הנושים לכך שהנושה הגיש תביעת חוב ואת אחוז הפירעון הצפוי עפ"י הסדר הנושים.
חובות אבודיםבמקרה זה, יתרת החוב שלא צפויה להיפרע במסגרת הסדר הנושים תוכר כחוב אבוד, לאחר קבלת פס"ד סופי מביהמ"ש המחוזי בדבר אישור הסדר הנושים.
(הערה : אין צורך להמתין לפירעון של כל תשלומי ההסדר).

 

הערה נוספת – כאשר אחוז הפירעון לנושים כפי שעולה מהסדר הנושים, אינו מוחלט עם סיום הפירעון של כל תשלומי ההסדר יהיה על הנושה לבצע את ההתאמה הנדרשת ולהגדיל/ להקטין את הסכום המוכר כחוב אבוד.

 

 1. לא ננקטו נגד החייב הליכי חדלות פירעון, או הליכי גבייה עפ"י חוק ההוצל"פ, ואין מדובר בחוב שנמחק במסגרת הסדר נושים (קרי, 3 הטעמים לעיל לא מתקיימים), לא יוכר החוב כחוב אובד, אלא אם כן יוכח אחד מאלה:

 

חובות אבודים – רלוונטי לנו כאשר לא נפתח תיק הוצל"פ

 1. החייב נפטר ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימוש (נדרוש חקירת עיזבון)
 2. החייב עזב את ישראל ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל. (נדרוש חקירה כלכלית מצומצמת)
 3. כאשר החוב איננו בסכום גבוה ובהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

א. עלות גביית החוב גבוהה מסכום החוב עצמו – על הנושה להוכיח את עלות גביית החוב.

ב. הנושה נקט בהליכים סבירים לגביית החוב אשר לא הניבו תוצאות, כגון : ניסיונות לאיתור חייבים; משלוח תזכורות ומכתבי התראה לחייבים; הפסקת ההתקשרות העסקית כדוגמת ניתוק החייבים מקבלת השירות.

ג. מרבית העסקאות של הנושה הן עם לקוחות שאינם רשומים "כעוסק" עפ"י חוק.

 המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

 

לחצו כאן לקבלת מידע נוסף על עו"ד הוצל"פ
לחצו כאן למידע נוסף על שיקים חוזרים

 • צרו קשר

  לפרטים נוספים חייגו 08-9415022
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  שם:
  נייד:
  מייל:

 • משרד עורכי דין שדה
  משרד עורכי דין שדה

  משרד עורכי דין שדה