key5, key, password, login, log in, signin, sign in

לחייבים והסדרת חובות: 08-9415022

לפרטים ויעוץ ראשוני:  074-769-14-82

גבייה טלפונית

גבייה טלפונית בשיתוף פעולה הדוק

ובתיאום מלא עם מחלקת הוצאה לפועל, פועל במשרדנו גם צוות גבייה טלפונית: צוות זה מעניק שירותי גביה הכוללים שיחות טלפון רבות, עקביות ומתמידות עם החייבים לצורך גביית החוב. אנחנו מעדיפים את דרך המשא ומתן, שיש בה חיסכון בהוצאות הלקוח, בניסיון לסיים את הסכסוך בדרך הוגנת, מכובדת ונעימה ככל האפשר תוך שמירה קפדנית על האינטרס של הלקוח ולהמנע מגבייה משפטית.

מערך טלפוני זה משרת, הלכה למעשה, את שני הצדדים: הזוכים, לקוחותינו, נהנים מסיום מהיר של הטיפול בגבייה תוך תשלום מינימאלי; החייבים מקבלים פנייה אישית, מפורשת ותקיפה מחד גיסא ועניינית ונעימה מאידך גיסא. מהות הפנייה והנימה שבה היא נאמרת גורמת להם, על פי רוב, להבין, כי כדאי להם להסדיר את חובם לאלתר ולהימנע מהרעת מצבם והחמרתו במקרה של סירוב להצעה וניסיון להימנע ולהתחמק מתשלום חובם.

מערך גבייה טלפוני זה ניתן כשירות ללקוחותינו, מתוך ידיעה והבנה כי בשוק תחרותי זה חשוב לנו להיאבק על כל אחד מן הלקוחות של הגופים אותם אנו מייצגים (על פי רוב מתברר, כי המאבק משתלם ומועיל לשני הצדדים…) גביית החוב בדרך ארץ תוך מתן כבוד ויחס אישי לבעל החוב עוזרים לשמר אותו כלקוח של הלקוח שלנו לאחר הסדרת החוב באופן המאפשר פתיחת דף חלק בהמשך יחסי המסחר ושיתוף הפעולה העסקי בניהם. מכל בחינה שהיא מדובר בעסקה של WIN-WIN אשר הכול יוצאים ממנה נשכרים.

שימור החייב כלקוח נעשית לעיתים לפי הנחיית הלקוח כבר במשרדנו. אנחנו מיישמים את ההנחיה ומממשים אותה תוך שמירה קפדנית על שמירת הכלים, אשר טיפול לא זהיר בהם עלול לגרום, חלילה, לשבירתם. יודגש, כי יתרון נוסף של הליך זה הוא בכך שהוא מאפשר בחינת הכדאיות והתועלת של המשך הטיפול בתיק לאור התמונה העולה מן השיחה, וכל זאת בטרם ננקטות פעולות ובטרם הוצאו הוצאות בתיק ותוך מאמץ להאיץ את הטיפול ולסיים אותו מהר ככל האפשר על מנת למנוע סחבת ועינוי דין.

 

תחומי התמחות

 


אופנהיימר 7, פארק המדע, רחובות

להשארת פרטים וייעוץ ראשוני: 074-769-14-82

sadeh@sadehlaw.com


לשיחת ייעוץ ללא תשלום

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם