לשאלות ובירורים חייגו:
08-9415022

הוצאה לפועל על יורשים – כל מה שצריך לדעת

האם יורשי המנוח אחראים לחובות שהותיר אחריו? מתי הרשויות יכולות לנקוט בהליך משפטי כדי לגבות חובות מהעיזבון שהותיר אחריו המנוח? האם מותו של חייב שנפתחו נגדו הליכי גבייה גורם להפסקת ההליכים?

ובכן, כאשר אדם הולך לעולמו על יורשיו על פי דין לשלם את חובותיו לפני חלוקת העיזבון שהוא הותיר אחריו, יחד עם זאת חוק הירושה מעניק הגנה על היורשים, ולא ניתן לגבות מהם את חובות המנוח אלא רק מתוך העיזבון, לכן תשלום החוב לא יכול להיות גבוה משווי הירושה.

כיסוי חובות המנוח

חשוב לדעת כי העיזבון שהותיר אחריו המנוח משמש קודם כל לצורך כיסוי חובותיו. למעשה, מותו של המנוח לא מפסיק את הליכי הגביה במסגרת הוצאת לפועל, ולא מעט רשויות בארץ מנצלות זאת כדי לגבות חובות קיימים. חוק הירושה קובע כי כאשר אדם נפטר העיזבון שהוא מותיר אחריו יועבר ליורשיו על פי דין או בהתאם לצוואה שהוא כתב. על פי החוק, היורשים נכנסים לנעלי הנפטר, הן לצורך קבלת נכסיו והן לצורך כיסוי חובותיו, והחובה להסדרת החובות מוטלת עליהם.

בחוק הירושה נקבעו התנאים לסדר הפירעון של חובות המנוח מכספי העיזבון, החוק קובע כי יש לפרוע את החובות הכרוכים בהוצאות הלוויה ולאחר מכן יש לסלק את החובות הנובעים מצו הירושה, או חובות הנובעים משכר הטרחה של מנהל העיזבון. לאחר מכן, היורשים חייבים להסדיר גם את חובות המנוח כלפי נושיו. לאחר פירעון חובות הנפטר, יחולק העיזבון בין היורשים. אם לאחר חלוקת העיזבון עדיין נותרו נושים שחובותיהם טרם נפרעו, במקרים מסוימים על היורשים לשאת בחוב, אך כאמור חוק הירושה קובע כי חובת תשלום החובות תהיה בהתאם לשווי הנכסים, ולא יותר מגובה העיזבון.

אמנם, חוק הירושה קובע כי חובות המנוח קודמים לזכות של היורשים על פי דין, אך החוק מציג הסתייגות כדי למנוע מקרים בהם כל אדם יכריז לפתע שהמנוח חייב לו כספים. לכן, כדי לגבות חובות של המנוח מהעיזבון יש לגבות את הטענה בראיות ובמסמכים רלוונטיים, למשל תיק בהוצאה לפועל.

רציפות בביצוע הליכי הוצאת לפועל

בחוק ההוצאה לפועל יש סעיף הקובע כי מנוח שנפתחו נגדו הליכי גביה, אין במותו כדי להפסיק או למנוע את ההליכים נגד העיזבון שהוא השאיר אחריו, בין אם העיזבון חולק לאחר צו קיום צוואה ובין אם העיזבון טרם חולק בין היורשים. בנוסף, החוק מאפשר לראש ההוצאה לפועל לנקוט בהליכים על פי החוק כלפי נכסי העיזבון המוחזקים על ידי מנהל העיזבון או היורשים.

כך למעשה החוק מבטיח רציפות בביצוע הליכי הוצאה לפועל, אגב, גם אם בין היורשים יש קטינים, עליהם לדאוג לפירעון חובות המוריש מתוך העיזבון שהם קיבלו. החקיקה מאפשרת להגן על הנושים ולסייע להם לקבל את החוב, אך החוק מעניק הגנה חשובה גם על יורשי המנוח, כיוון שהם לא מסתכנים והם אינם צריכים לפרוע את חובות המוריש מכספם, אלא רק מתוך העיזבון שקיבלו.

 

 

 

 

סדרי עדיפויות בהחזרת חובות

אדם הנמצא בחובות, עשוי להרגיש כאילו שהוא טובע בביצה או שוקע בחול טובעני. זאת כיוון שהחובות יוצרים תחושה של מחנק ולעיתים זה נדמה כאילו כל צעד, מהלך או תנועה, רק מובילים להאצת השקיעה. האמת היא שהדימוי הזה לא רחוק מהמציאות: כל עוד לא נלמד כיצד להתנהל במציאות שבה החובות מכבידים ויוצרים תחושה של מחנק וכל עוד לא נלמד לתעדף בחכמה את החובות השונים, החובות רק יתפחו והמרחק לפשיטת רגל רק ילך ויתקצר.

במאמר שלפניכם נפרט אודות מספר נקודות שחשוב להתייחס אליהן בבואנו ליצור סדר עדיפויות של החזר חובות.

לא נעים להכיר: כל החובות כולם

בשלב הראשון, שבלעדיו לא ניתן להתניע את התהליך, עליכם לערוך היכרות מעמיקה עם כל החובות שצברתם במהלך השנים. אחת הבעיות של אנשים הנמצאים בחובות היא שהם לא מודעים להיקף החובות שלהם. לפיכך עליכם ראשית להבין כי כל חשבון שאתם צריכים לשלם ויהיה זה חשבון חשמל, מים, גז או ארנונה, הוא חוב לכל דבר ועניין.

למעשה באופן כללי עליכם להתייחס לכל סכום כסף שאתם חייבים לגוף או אדם אחר, כאל חוב. בהתאם לזה, גם התשלומים שעוד נותרו לכם בכרטיס האשראי, הם חוב לחברת האשראי והמינוס שיש לכם בעו"ש, הוא חוב לבנק. על אחת כמה וכמה כשמדובר למשל על הלוואה חוץ בנקאית או הלוואה שלוויתם מחבר קרוב או בן משפחה, אשראי חוץ בנקאי וכיו"ב. בתום השלב הראשון, צריכה להיות לכם רשימה מסודרת ומפורטת של כל החובות שלכם לכל אדם או גוף שהוא.

גבוה יותר = דחוף יותר

כעת יש להבין עד כמה מעמיס כל אחד מהחובות על המסגרת התקציבית החודשית שלכם. זאת ניתן לעשות על ידי בחינת היחס שבין ההחזר החודשי לכלל ההוצאות החודשיות. בשלב הזה נציב במיקום גבוה יותר בסולם העדיפויות, חובות שיוצרים עומס גבוה יותר.

להלן דוגמה: נניח לצורך העניין שיש לכם הלוואה חוץ בנקאית שההחזר החודשי שלה הוא 3,000 שקלים והלוואה בנקאית שההחזר החודשי שלה הוא 1,500 שקלים, בזמן שההוצאות החודשיות שלכם מסתכמות ב-6,000 שקלים.

ניתן לראות כי היחס בין ההחזר החודשי של הלוואה מס' 1 לבין סכום ההוצאות עומד על 0.5 ואילו היחס בין ההחזר של הלוואה מס' 2 לסכום ההוצאות, עומד על 0.25. במקרה הזה נתעדף גבוה יותר את הלוואה מס' 1 כיוון שהיא יוצרת עומס גדול יותר על ההוצאות החודשיות.

שימו לב לריבית

שיקול נוסף שצריך להנחות אתכם במלאכת התיעדוף, נוגע לריביות שאתם משלמים על החובות השונים. אם יש לכם למשל חוב שנצבר על רקע אשראי חוץ בנקאי וחוב זהה לבן משפחה (ללא ריבית), עליכם לתעדף גבוה יותר, את החוב שנוצר כתוצאה מלקיחת אשראי חוץ בנקאי, כיוון שחוב זה נושא ריבית גבוהה יותר.

חשוב להבין כי ככול שהריבית תהיה גבוהה יותר, כך בהתאם ההחזר הכולל יהיה גבוה יותר וכפועל יוצא מכך, יש לשאוף להחזיר את החוב מוקדם ככול האפשר. או במילים אחרות, ניתן לדחות החזר של חובות שלא נושאים ריבית והצמדה, לטובת חובות שכן נושאים ריבית והצמדה.

במה זה עולה לנו?

אחד השיקולים החשובים ביותר שיש לקחת בחשבון, נוגע לסנקציות שיוטלו עליכם אם לא תעמדו בהחזר החוב במועדים שנקבעו. ציינו ליד כל חוב ברשימה את המשמעות של ההשלכות במקרה של עיכוב בהחזר החוב: האם יוטל עיקול על חשבון הבנק שלכם? האם עיכוב יוביל לסכסוך משפחתי? האם החוב יוביל לתביעה משפטית? האם החוב ניתן במסגרת תיק הוצאה לפועל שיש לכם? האם החוב יוביל לקנסות שלא ניתן יהיה לבטל? התשובות לכל השאלות הנ"ל, ישפיעו משמעותית על מיקום החובות בסדר העדיפויות.

צו עיקול בהליך גירושין

הרי זה ידוע, שעיקרו של הליך הגירושין עוסק כאמור בחלוקת הרכוש המשותף של בני הזוג. במקרים רבים ובגלל שנוצר סכסוך בין בני הזוג, אחד מהם עלול להבריח חלק מהנכסים. הוא עושה זאת, על מנת לא לבצע חלוקת נכסים בצורה שווה ונכונה. מדובר על הברחה של כספים, מכירה של רכוש, העברת רכוש "במתנה", מכירת רכבים ועוד.

גישור בתהליך גירושין

מה שכן, חשוב לזכור שלא כל תהליך גירושין חייב להיות מלווה במאבק. קיימים כל מיני גופים הנותנים שירות גישור של ניהול תהליך גירושין בהסכמה. במסגרת השירות, יש ליווי אישי לאורך כל התהליך על ידי איש או אשת מקצוע בעלי ניסיון בתחום. כך בני הזוג יכולים להסדיר את הגירושין בתהליך של שיחה על הדברים וכמו כן בהסכמה והתכוננות לעתיד. בהתאם לכך, גם מנוסח הסכם מקיף שכמובן גם כולל את טובת כל אחד מבני הזוג ואת טובת הילדים.

מה קורה אם אין הסכמה לגשת לתהליך גישור?

אז בגלל החשש להברחת רכוש, כמו שהוזכר בפסקה הראשונה, יש לפעול בהקדם באמצעות עורך דין מתאים. זה כבר ידאג להגיש בקשות לצווי עיקול זמניים לבית הדין הרבני או לבית המשפחה למשפחה.

מטרתו של צו עיקול

צו עיקול ניתן על ידי בית המשפט או בית הדין, כאשר מתנהל הליך של גירושין. באמצעות אותו הצו, ניתן להקפיא מצב רכושי מסוים על ידי רישום העיקול. כך, כאשר פסק הדי יינתן, הוא יהיה אפשרי למימוש לגבי כל מיני נכסים ספציפיים שעוקלו.

מתי תוגש בקשה לצו עיקול זמני?

בקשה כזאת ניתן להגיש עם כתב התביעה בנושא גירושין, מזונות, רכוש וכו'. כאשר מתקבל הצו, יש למסור אותו לידי מי שמחזיק בבקשה. נניח לגופים מצד ג', כמו הבנקים למשל. אגב, יש גם אופציה לבקש צו עיקול על נכס שנרשם בטאבו. לאחר שצו העיקול ניתן, גופים מצד ג' צריכים לעדכן האם הם מחזיקים אצלם כספים או רכוש השייכים לבן או בת הזוג. אגב, יש לא מעט מקרים, בהם ניתן לבקש את הצו בעל פה.

מה אפשר לעקל?

אפשר לבקש הטלת עיקול על הרכוש המשותף של בני הזוג או על נכס מסוים. אגב, אם מדובר על נכס, אפשר לרשום הערת אזהרה בטאבו וכך המחזיק או המחזיקים בנכס לא יוכלו להעביר או למכור אותו לצד ג'. מעבר לכך, אפשר גם להוציא עיקול זמני על כספים שיש אצל צד ג', חסכונות, רכבים ועוד. קיימים גם נכסים שלא ניתן להוציא עליהם צו עיקול, כמו נכסים ורכוש המשמש למחייה של בן או בת הזוג.

תנאים לאישור בקשה לצו עיקול

ראשית, הבקשה צריכה להיות מנומקת בתצהיר. על הבקשה להיות מוגשת בתום לב ועל מנת להגן על הזכויות הנוגעות לרכוש המשותף. יש לשכנע את בית המשפט שיכול להיגרם נזק כבד אם לא יתקבל צו העיקול. במידה ובית המשפט דוחה את התביעה העיקרית, אז הוא רשאי לבקש הפקדה של ערבויות ובטחונות.

עיקול בהוצאה לפועל

כאשר מדובר על עיקול בהוצאה לפועל, ניתן להבדיל אותו משמעותית מעיקול זמנה. עיקול בהוצאה לפועל מוגש כאשר בן הזוג מסרב לשלם מזונות בהתאם לפסק דין או בהתאם להסכם גירושין. אגב, יש מקרים בהם גם בן זוג ברח לחו"ל וכל זאת על מנת להימנע מתשלומי המזונות. במצבים כאלה שיש סירוב לתשלום דמי מזונות, בן הזוג הופך לחייב. כלומר אפשר לפתוח נגדו תיק הוצאה לפועל ובהתאם לכך להגיש בקשה לעיקול רכוש, רכב, דירה וכו'.

מתי צריך ליטיגציה מסחרית?

ליטיגציה, ככלל, היא אמנות ייצוג והופעה בבית המשפט. עורך דין המתמחה בליטיגציה הוא אדם שלא רק בקיא בחוק ובתקנות השונות אלא גם מסוגל להתנסח היטב, לסחוף את קהל המאזינים ובפרט את השופט, ולהציג עובדות וטענות בצורה שתתמוך בלקוח שלו – גם, ובפרט, אם הראיות אינן חד משמעיות.

במילים אחרות, בניגוד לסוגים אחרים של עורכי דין, כמו עורכי דין פליליים או עורכי דין העוסקים בדיני ירושות, הליטיגטורים צריכים כישורים נוספים כמו כריזמטיות, חדות לשון, כישורי אלתור ומחשבה מהירה, ויכולת לשים את עצמם בנעלי השופט ועורכי הדין מן הצד השני על מנת להבין כיצד הם תופסים את הדברים על מנת לבצע מניפולציות מתאימות בכדי לגרום להם לראות את הדברים כרצונו.

מהי ליטיגציה מסחרית

קיימים סוגים שונים של ליטיגציה, וליטיגציה מסחרית היא חלק מתחום הליטיגציה האזרחית. ליטיגטור מסחרי עוסק בדרך כלל בייצוג והתדיינות בערכאות שונות (לרבות בתי משפט, ועדות, רשויות וכדומה) בתיקים אזרחיים שיש בהם אלמנטים מסחריים. בין היתר תיקים כאלה יכולים להיות קשורים לחוזי בנייה, הסכמי מסחר והפצה, מסחר בינלאומי, דיני תאגידים, תביעות ייצוגיות ועוד.

יתרה מזאת, עורך דין המתמחה בליטיגציה מסחרית צריך להיות בקיא במספר רב של תחומים, משום שפעמים רבות מדובר בתיקים מורכבים באופן יחסי. כך למשל על עורך הדין להתמצא היטב בדיני תאגידים, כלומר התחום שמסדיר את כל הישויות המשפטיות בתאגידים, חברות, עמותות, מלכ"רים וכו'; בדיני ניירות ערך, כלומר התחום המסדיר את כל נושא ניירות הערך לרבות כללים משפטיים החלים על אלה שלוקחים בו חלק; דיני הגבלים עסקיים, כלומר התחום הקשור לאיסורים על פעולות מסוימות בתחומים מסחריים שעשויות להגביל תחרות במשק; וכן הלאה.

מתי צריך עורך דין ליטיגציה מסחרית?

כאמור, ליטיגציה מסחרית עוסקת בתחומים אזרחיים מסחריים; לכן, אם הנכם עומדים בפני כניסה להסכם מסחרי או נקלעים לסכסוך בעל אופי מסחרי – סביר להניח שתזדקקו לעורך דין המתמחה בליטיגציה מסחרית.

חשוב להבין שאדם מן השורה, ללא רקע משפטי בכלל התחומים שצוינו לעיל, ללא היכרות עם הכלים משפטיים העומדים לרשותכם וללא הכישורים האישיים הנדרשים להופעה בבית משפט – עלול לא רק לצאת מן הסכסוך כשידו על התחתונה אלא אף להזיק לעצמו ממש. לפיכך חשוב מאוד שברגע שאתם מבינים שאתם עומדים בפני סכסוך מסחרי, ומוטב מוקדם ככל האפשר, התחילו לתעד בכתב את כל ההתנהלויות, הסיכומים, ההסכמים והשיחות. אז, פנו אל עורך דין המתמחה בליטיגציה מסחרית והתייעצו עימו באשר לדרכי הפעולה שלכם.

כדאי לדעת גם שתהליכי ליטיגציה מסחרית אורכים זמן, בדרך כלל 12 חודשים לכל הפחות ולעיתים יכולים להתפרש על פני מספר שנים, בתלות באופיו של כל מקרה. זו אחת הסיבות בעטיין מומלץ שלא להתמהמה עם הגשת התביעה, ומאידך יש פעמים בהן מוטב לנסות תחילה הליכי גישור ובוררות שעשויים להיות מהירים יותר – וגם בהם מוטב שיהיה לצידכם ליטיגטור מסחרי מנוסה.

מה אסור להוצאה לפועל לעקל לכם

עיקול רכוש הוא החרמה באופן זמני של משכורת או של רכוש השייך לאדם שחייב כספים, עד שישלם את החוב או עד שהתביעה נגדו תוסר. עיקול הרכוש מתבצע במסגרת תהליכי הוצאה לפועל, ובמסגרתו ניתנת למדינה הזכות לעקל נכסים מוחשיים כמו רכב או מכשירי חשמל וכן נכסי מקרקעין כמו דירה הרשומה על שם החייב או זכויות מקרקעין אחרות שרשומות על שמו.

"לי זה לא יקרה", אומרים אנשים רבים בהקשר לנושא של עיקול רכוש בפרט והוצאה לפועל בכלל, אולם למעשה כמעט כל אחד עלול בנסיבות מסוימות לפתוח את הדלת למעקלים: נהגים שלא שילמו דו"חות לאורך שנים; אנשים שעברו תאונות עבודה ואינם מסוגלים לשלם הוצאות כמו עו"ד אובדן כושר עבודה וחוות דעת רפואיות; אפילו אנשים שפשוט לקחו במשך שנים הלוואות על גבי הלוואות ללא יכולת ממשית לעמוד בהחזרים

אלה הדברים שאסור לעקל

החוק אמנם מאפשר לעקל רכוש כאמצעי ללחוץ על חייב לשלם את חובו, ובכל זאת יש מספר פריטים שלא ניתן לעקל, לרבות מזון המיועד לחייב ולבני משפחתו, וחפצים וציוד המיועדים לשימוש חיוני שלו ושל בני משפחתו (כגון בגדים, ציוד רפואי, כלי אוכל). גם חיות מחמד אסור לעקל.

פריטים מסוימים אסורים בעיקול אלא אם כן החוב המדובר בהוצאה לפועל נוצר על ידי רכישתם – ואז החוק כן מתיר לעקל אותם. בין הפריטים הללו ניתן למנות תשמישי קדושה, נכסים חיוניים לחייב ולבני משפחתו כמו רכבים, מכשירי חשמל, בעלי חיים ואפילו נכסים הנחוצים לאדם נכה כמו רכב ייעודי לנכים ועזרי נגישות דוגמת מכשירי שמיעה וכלבי נחייה.

בנוסף יש מספר מוצרים ומכשירים שלא ניתן לעקל מתוך תפיסה לפיה בסיסיים והכרחיים למחייה. לפיכך אם מגיעים מעקלים לביתו של חייב, עליהם להותיר בבית לפחות טלוויזיה, מחשב, מדפסת, טלפון ומכונת כביסה – ובלבד שהשווי שלהם אינו חורג מערכי שווי מסוימים הקבועים בחוק.

גם סכומי כסף מסוימים מוגנים מפני עיקול. ביניהם ניתן למנות דמי מזונות, שכר עבודה בגובה מסוים עד גובה פטור מעיקול (אינדיבידואלי לכל חייב) וקצבאות מן המוסד לביטוח לאומי.

נקלעתם לחוב וחוששים מעיקול? פנו לעורך דין!

לכאורה במצב בו נקלע אדם לחוב שהוא מתקשה להחזיר, הוא עשוי לחשוב שהדבר האחרון שהוא צריך עכשיו הוא לשכור עורך דין ולשלם לו שכר טרחה – אולם ההיפך הוא הנכון. עורך דין המתמחה בנושאי הוצאה לפועל ופשיטת רגל יכול לסייע לכם להיחלץ מן הבוץ באופן יעיל ומהיר תוך מזעור הנזק שייגרם לכם למינימום האפשרי.

זכרו: עיקול רכוש ועיקולי משכורת וחשבון בנק הם רק חלק מן הסנקציות שיכולות להיות מוטלים על חייבים, לצד צו עיכוב יציאה מן הארץ או מגבלות על רישיון הנהיגה. לכן חשוב לבצע את הפנייה לעורך הדין בשלב כמה שיותר מוקדם על מנת להימנע מסיבוכים נוספים ופגיעה ממשית באיכות החיים.

 

מזונות בגירושין גם כשיש אך גם כשאין ילדים

גירושין הפכו לשכיחים ורבים בוחרים להיפרד ולפרק את התא המשפחתי. פרוק התא המשפחתי מצריך בגרות וגדלות וזאת כדי להגיע למצב בו התהליך מסתיים על הצד הטוב ביותר (ככל האפשר) ועם מינימום פצועים בשטח. עוד לפני שיוצאים למסע הגירושין, חשוב לזכור כי אם המסע יגמר במלחמה כל אחד מהצדדים ישלם מחיר כבד, הן כלכלי והן נפשי.

גירושים הם אקט קשה בפני עצמו ועל כן אם ניתן לסיימו בפשרות משני הצדיים הרי זה משובח. האופציות שעומדות בפני כל זוג מתגרש הן כדלקמן: הזוג יכול לבחור לפרק את התא המשפחתי בהסכמה ואז תלווה את התהליך עורכת דין אחת שמייצגת את שני הצדדים ומאידך יכול התהליך להסתבך וכל אחד מהצדדי ישכור לעצמו עורך דין שידאג לטובתו האישית בלבד. כי לזכור כי בחירה זו עלולה להוביל להפסד רב ולרוב היא מונעת משיקולי אגו שנכון לוותר עליהם.

הכירו את המזונות שניתנות לאישה במעמד הגירושין

היה וזוג בוחר להתגרש, עליו לטפל באפיקים שונים ומגוונים ובין היתר בפתיחת תיק הגירושין ברבנות או בבית המשפט לענייני משפחה, בחלוקת הרכוש וכמובן בקביעת המזונות. את המזונות ניתן לסווג לשני אפיקים שונים, האחד הוא מזונות לאישה ואילו השני הוא מזונות לילדים. כדי לגבש הסכמות יש להיעזר בשרותיו של עורך דין לענייני משפחה, בין אם הפרידה היא בהסכמה ובין אם היא לאו.

מזונות לילדים – כל זוג יכול להיפרד בהסכמה מלאה ולקבוע את סכום המזונות שיאושר בבית משפט ובתנאי שלפני הכל נשמרת טובת הילדים. היה והזוג בוחר להעניק את "מטה ההחלטות" לידיו של שופט לענייני משפחה, לא ניתן יהיה לדעת מבעוד מועד את סכום המזונות, משום שזה תלויי בגורמים רבים ומגוונים.

הידיעה הרווחת בציבור בכל הקשור למזונות היא, כי כל עוד יש לבני הזוג המתגרש ילדים, הרי שהאישה תקבל לידה מזונות, אך במידה ולזוג אין ילדים, לא תזכה האישה למזונות. הלכה למעשה ידיעה זו שגוייה וגם לאישה חסרת ילדים מגיעים מזונות על פי דין.

מזונות לאישה – אלו הן מזונות שמוענקים לאישה ללא קשר לילדים. אלו הם מזונות שנגזרות מקשר הנישואין, כך שלכל אישה יש את הזכות להסדיר את המזונות שתקבל לאחר הגירושין אך את המזונות יש לקבוע עוד במעמד הנישואין. את סכום המזונות קובעים בין היתר מרמת החיים של שני הצדדים, מרמת ההשתכרות של האישה, מתקופת הזוגיות אותה קיימו בני הזוג ועוד.

לסיכום – על מנת למצות את מלוא הזכויות, יש להכיר את החוק על בוריו ורק אחר כך להתחיל את הליך הגרושים, כך למשל תזכה אישה למזונות לאחר הגירושין (בין אם יש לה ובין אם אין לזוג ילדים משותפים). היה והזוג מתגרש בהסכמה, עורך דין אחד ייצג את שני הצדדים, אך במידה והגירושים לא מוסכמים וישנם חילוקי דעות, יאלץ כל אחד מהצדדים לשכור את עורך הדין שייצג אותו.

מה קורה למשכנתא בתהליך הוצאה לפועל

משכנתא היא לא כמו כל הלוואה. משכנתא היא מסמך משפטי שמעניק למלווה את הזכות לקחת את הנכס שלכם ללא רשותכם במידה שלא תעמדו בתנאי החזר המשכנתא. כאשר אתם מאשרים את מסמך המשכנתא, כלומר חותמים עליו בחתימת ידכם, אתם מגישים ללווה באופן רשמי את הזכות על הנכס שלכם.

פיגור בהחזרי המשכנתא

אחד היתרונות של לקיחת משכנתא בליווי של יועץ משכנתאות פרטי משלכם, הוא הידע הרחב שלו בתחום, ואת היכולת שלו להגן עליכם גם כאשר אתם מתקשים לעמוד בהחזרים החודשיים. לפעמים, היועץ יוכל להציע לכם פתרון יצירתי שיציל את הנכס שלכם מידיה של ההוצאה לפועל.

כשאתם משתמשים בשירותי ייעוץ משכנתא, היועץ יעמוד לרשותכם ברגע שבו מתברר לכם שלא תצליחו לעמוד בהחזרים החודשיים לפירעון המשכנתא שלכם, ולפני שההסתבכות תהיה בלתי הפיכה.

קשיים כספיים שונים עלולים לגרום לאיחורים בהחזרי המשכנתא כמו, פיטורין, או מחלה אשר פוגעים ברמת ההשתכרות שלכם באופן בלתי צפוי. היועץ עשוי להציע לכם לדוגמה:

למה כדאי לכם למכור את הנכס בעצמכם?

קחו בחשבון שרצונו של הבנק הוא לממש את הנכס במהירות, כדי לקבל את כספו בחזרה, כך שהוא יהיה מוכן למכור אותו גם במחיר נמוך בהרבה משוויו האמתי בשוק. המשמעות היא שתישארו בלי הנכס ועם חוב שממשיך לשאת הצמדה וריבית. לעומת זאת, אם תמכרו את הנכס בעצמכם במחיר ריאלי, תישארו בלי הנכס, אבל לפחות תצליחו להיפטר מהחוב לבנק.

מספר זכויות עומדות לרשותכם כאשר הבנק מבקש לעקל את הנכס שלכם בגין אי פירעון המשכנתא, לדוגמה:

עד מתי מותר לכם כבעלי הדירה למכור את הבית לאחר שהוכרז על הליך למימוש הנכס עקב פיגור בתשלום המשכנתא?

במסגרת זכות המוקנית לכם בדין, אתם יכולים למכור את הדירה או הבית שלכם בתחילת תהליכי ההוצאה לפועל. אולם, ברגע שמונה כונס הנכסים על הנכס שלכם, יהיה עליכם ליידע אותו ולקבל את אישורו לגבי כל פעולה שלכם הנוגעת לנכס זה, תוך 20 ימים ממועד תחילת תהליך כינוס הנכסים. לדוגמה:

לאחר שמכרתם את הנכס, שילמתם את חוב המשכנתא לבנק ונשארתם עם יתרה מסוימת – גם אם על פניו נראה שהיתרה תהיה שייכת לכם, הלווים, ברוב המקרים, לא זה המצב.

קחו בחשבון שגם אם הנכס הניב סכום גדול משוויו של החוב שלכם, לא יישאר לכם כסף ביד. הרבית החריגה בגין הצטברות החוב, דמי שכר הטרחה לעורך הדין, וההוצאות וההיטלים השונים שהם חלק ממכירת הנכס שלכם – כל אלה מלווים בעלויות לא מבוטלות.

לסיום, כאשר כבר כלו כל הקיצים והנכס שלכם נמצא בידי ההוצאה לפועל, מומלץ להתייעץ במהירות האפשרית לא רק עם יועץ משכנתא, אלא גם עם עורך דין שדה, מומחה בתחום, שינסה לעזור לכם לעבור את התהליך עם כמה שפחות נזק, במידת האפשר.

 

 

 

 

הגבלה על דרכון של חייב בהוצאה לפועל, באילו מקרים?

אם ניקח את הישראלי הממוצע, נגלה כי הוא חי בזוגיות נפלאה עם התעודה שנקראת דרכון. הזוגיות הנפלאה הזאת מתבססת על דבר מאוד פשוט. על היכולת של הדרכון לפתוח צוהר אל העולם הרחב. אך ישנם מקרים שבהם אדם מגיע אל שדה התעופה ופתאום, תקלה חמורה. לפתע מתברר כי אותו דרכון היקר ללב הפך למוגבל. זה קורה למשל כאשר בשל תיקים בהוצאה לפועל הוצא צו של איסור יציאה מהארץ.

מניעת התחמקות מתשלום חובות

בשלב הראשון, נדון בנושא הגבלה על דרכונים, שחלה על מי שיש לו דרכון ישראלי בלבד. כלומר אנו מוציאים כרגע מהתמונה את אלה שיש להם דרכון פורטוגלי למשל. לאחר מכן נחזור לעניין זה אך תחילה, מדוע מוטלת על חייב הוצאה לפועל הגבלה על הדרכון. בהוצאה לפועל דנים בתיקים של אנשים או חברות שחייבים כסף. מדובר בחובות שנוצרו כאשר יש חשש רציני שהחייב לא מתכוון לשלם את החוב. אם בהוצאה לפועל סבורים כי חייב כזה או אחר עשוי לברוח מהארץ כדי שלא לשלם את חובותיו, יוצא צו להגבלה או עיכוב של יציאה מהארץ. יש לציין שההגבלה הזאת איננה קשורה בהכרח עם הליך משפטי חיצוני. רשם ההוצאה לפועל עשוי להטיל צו שכזה אם הוא מניח שהחייב יכול לשלם אך איננו מעוניין בכך.

אי עמידה בתשלומים או חקירת יכולת

הגבלה על דרכון בהוצאה לפעול יכול להתרחש גם אם נקבע לחייב צו תשלומים אך הוא איננו עומד בו. לעיתים, ההגבלה על הדרכון תתלווה גם לסכסוכים על רקע אישי משפחתי, כגון למשל סכסוך מזונות או בענייני משמורת וגירושין. במידה וחייב טרם עמד בפני חקירת יכולת, גם אז ישנם מצבים שבהם בהוצאה לפעול תיפול ההחלטה להטיל הגבלה על הדרכון. משמעות הדבר היא כי כאשר יעשה ניסיון לצאת את גבולות הארץ, תופיע התראה ממוחשבת אשר תמנע את העלייה אל המטוס.

מה קורה כאשר יש דרכון כפול

הגבלה על דרכון מופיעה בדרך כלל תחת הדרכון הישראלי של חייב בהוצאה לפעול. כלומר, אזרח זר שיש לו למשל דרכון פורטוגל לא אמור להיות מעוכב בשל חוב הוצאה לפועל. מי שמנסה לצאת מהארץ על בסיס דרכון פורטוגל עשוי בהחלט להצליח בכך, אם יש לו במקביל גם דרכון ישראלי. האם זוהי פעולה תקינה מבחינה משפטית או מבחינת ההוצאה לפועל? בהחלט לא. יתכן שמי שיצא מגבולות הארץ למרות שיש הגבלה על הדרכון יעמוד לאחר מכן בפני סנקציות נוספות או הליכים משפטיים. לכן, בכל מקרה שבו ישנו צו לעיכוב יציאה מהארץ לא כדאי לפעול בקלות ראש או מבלי להתייעץ עם גורם משפטי.

מה עושים אם יש דרכון עם הגבלה?

אם גיליתם כי הוטל עליכם צו לעיכוב או איסור יציאה מהארץ, יש מגוון דברים שתוכלו לעשות. דרך אחת היא למעשה לשכנע את רשם ההוצאה לפועל שהצו הוצע שלא בצדק. למשל, תוכלו לדרוש ביצוע חקירת יכולת כך שיראו שאין לכם אפשרות לשלם את החוב ולחתור בצורה כזאת לקבל צו תשלומים או הפטר. בנוסף, ניתן להגיש ערעור על עצם קיומו של החוב ולהביא נתונים תומכים בפני רשם ההוצאה לפועל.

עוד אפשרות שיכולה לאפשר יציאה לחו"ל הינה המצאת ערבים. ניתן להגיע עם ערבים להוצאה לפועל. אם מאשרים את ההליך הזה, בהוצאה לפועל יוכלו לאפשר לכם לצאת לזמן נתון למדינה מעבר לים. אם לא תחזרו, הערבים ישלמו סכום מסוים להוצאה לפועל. לאחר חזרה לארץ ורישום בשלכת הוצאה לפועל, מבטלים את הערבות.

 

 

הפרוצדורה בביטול עיכוב יציאה מהארץ

כל מי שנסע אי פעם לחו"ל מכיר את ההליך. דואגים להוצאות דרכן בר תוקף. מזמינים כרטיס טיסה ליעד הרצוי. מארגנים חופש מהעבודה ומגיעים לשדה התעופה. פשוט, נכון? אבל ישנם מצבים שבהם פלוני או אלמוני מבקש לעלות על טיסות לחו"ל. הוא מבצע את כל ההכנות, מגיע לנמל התעופה ושם אומרים לו: "עצור!" מודיעים שהוטל נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ והוא מנוע מלצאת. אין ספק, כי מדובר בסנקציה חוקית מאוד מאוד קשה. להלן נבין מדוע המצב הזה קורה ומהי בעצם הפרוצדורה בביטול עיכוב יציאה מהארץ.

צו עיכוב יציאה מהארץ, מתי?

אם אתם לא בטוחים האם הוטל נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ ואתם מנועים מלעלות על טיסות לחו"ל, יש דרכים לבדוק זאת. לא זהו הנושא שעל הפרק, אך חשוב להזכיר זאת. מה שכן נספר זה על מי ובאילו מקרים עלול בית המשפט או הוצאה לפועל לדאוג להוצאת צו העיכוב. המקרה הנפוץ יותר של הוצאת הצו היא כאשר נגד חייב תלוי ועומד הליך של הוצאה לפועל. בין אם החייב יודע על ההליך ובין אם לאו, עלולים להחליט כי אין הוא מורשה לצאת מהארץ (עד לביטול הצו). תכלית הצו הזה היא למנוע מצב שבו החייב משתמט מלשלם או עשוי לנסות ולהבריח כספים ורכוש לחו"ל. יש מקרים נוספים שבהם צו יוטל, כמו למשל בסכסוך גירושין בין בני זוג.

הוכחת אי יכולת לשלם

הוצאה לפועל עשויה להכריז על צו עיכוב יציאה מן הטעם שהחייב מסוגל לשלם, אך איננו מעוניין בכך. בשפה מקצועית, הדבר מכונה כהשתמטות מתשלום חוב. במידה והחייב מוכרז כמשתמט ומודיעים לו כי צו עיכוב עומד להינתן עליו למהר להוצאה לפועל לצורך הוכחת מצבו הכלכלי. לרוב, מה שעושים זה חקירת יכולת. כלומר בעזרת מסמכים ולעיתים גם חקירה אקטיבית, צריכים להראות להוצאה לפועל כי למעשה החייב איננו יכול לשלם כעת את חובו ולכן אין לעכב את יציאתו מהארץ. יש לציין כי לא קל לקבל הפטר מן החוב בצורה מהירה ובדרך כלל יקבעו לחייבים הסדרי תשלומים. יש מקרים שבהם העילה לבקשת ביטול העיכוב תהיה שמתקיים הליך של איחוד תיקים. אם רשם ההוצאה לפועל משתכנע שהתנאים מצדיקים זאת, לא יוטל הצו או שעיכוב היציאה יבוטל.

בקשה לשמיעת טענות וערעור

אם כבר הוטל צו עיכוב והחייב סבור כי לא ניתנה לו הזדמנות לספר את הצד שלו (שמיעת טענות), הוא יוכל להגיש בקשה לביטול הצו. בהחלט יתכנו מצבים שבהם, לו בהוצאה לפועל היו מבינים את מכלול הנסיבות לא היו ננקטים הליכים מסוימים (לרבות הטלת צו עיכוב יציאה מהארץ). חלופה אחרת, היא הגשת ערעור על עצם הטלת העיכוב. לפני הגשת  ערעור שכזה, חשוב להתייעץ עם גורם מקצועי.

ביטול עיכוב בעזרת ערבים

אם חייב או חייבת מעוניינים לצאת לחו"ל, לקראת טיסות לזמן קצוב בדרך כלל, יש דרך להשיג אישור יציאה למרות הצו. לצורך כך, יש פרוצדורה מסודרת. יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל. לאחר מכן, יש להתייצב בלשכה עם ערבים שאישר הרשם. הערבים, שיהיו בעלי הכנסה קבועה, יחתמו על ערבות לטובת החייב. כך, למעשה תותר יציאתו של חייב הוצאה לפועל לחו"ל, לזמן קצוב ועד למועד שנקבע. חשוב לציין כי לאחר חזרתו לארץ, צריך החייב להתייצב שוב בהוצאה לפועל. יש לרשום שם את העובדה ששב לארץ, כך שהערבות תתבטל. אם לא ייעשה כן, תחולט הערבות לטובת בעלי החוב שיזמו את הליכי ההוצאה לפועל.

 

מה ההבדל בין עורך דין ונוטריון?

מצד אחד הן נוטריון והן עורך דין מתמחים בעריכת הדין, אך בעוד שעורך דין מתחה בכך נקודתית, הרי שנוטריון  יודע לבצע מגוון תפקידים נוספים, ואף הוא נושא במגוון תפקידים שרק הוא מסוגל לבצע, ועל כן בין אם מבקשים לאמת מסמכים, לאשר מסמכים או לערוך מסמכים, רוב הסיכויים שנוטריון הנו הכתובת היחידה שניתן לפנות אליה.

מתפקידי הנוטריון הייחודיים לו

מבקשים דוגמה? ובכן אם מבקשים לאמת שאדם מסוים הוא אכן מי שהוא טוען להיות, אם מבקשים לתרגם תעודת ציונים שהתקבלה בחו"ל כאן בארץ (עבור המשך לימודים), אם מבקשים לערוך צוואה ללא עדים ואם מבקשים לקבל ולאשר הצהרות, הרי שנוטריון ללא ספק הכתובת היחידה, כאשר יש להיות מודעים לכך שחתימה של נוטריון על גבי מסמך הופכת אותו להיות קביל מבחינה משפטית – להוות עדות קבילה!

שיטת התמחור

הבדל נוסף שמבדיל בין נוטריון לעורך דין נוגע לשיטת התמחור. במה דברים אמורים? ובכן נוטריון אינו רשאי לקבוע את המחירים עבור השירותים השונים, אלא כל הנוטריונים מכול מקום בארץ ובעלי רזומה שונה ותחומי התמחויות שונים מבקשים בדיוק את אותו תעריף (פר סוג שירות), וזאת כי החוק מחייב אותם להישאר צמודים למחירון שמפורסם באופן פומבי. מדוע? כיוון שנוטריון מחזיק בלא מעט כוח ועל כן הרשויות מבקשות לשמור על טובת הלקוח. כמו כן, לא רק שלא ניתן להחליט איזה מחיר דורשים, אלא גם אין לשדל לקוחות, ויש עוד מגוון תתי סעיפים אשר נועדו לשמור על טובת הלקוח.

מעבר של עורך דין לנוטריון

כיצד עורך דין יכול להפוך לנוטריון? ובכן ראשית רק עורך דין שמלאו לו עשור בתחום יכול לשקול את המעבר, ומי שאכן מבקש בכך יימצא שעליו לעבור הכשרה ייעודית וכמובן שגם לעבור מבחן. כפי שציינו, מרגע שעורך דין הופך להיות נוטריון, הוא מתנהל לצד חוקים מאוד נוקשים, כך שבין היתר הוא אינו יכול לפרסם את שירותיו, אינו יכול לחלוק עם אדם אחר בשכר שקיבל, עליו לנהל ארכיון מסודר לאורך זמן וכדומה, כך שאומנם הוא נושא בהרבה יותר אחריות, אך הוא גם מתנהל לצד מגבלות הרבה יותר נוקשות.

התמחות נקודתית

לצד העובדה שיש לא מעט הבדלים בין שני נושאי התפקידים, ניתן למצוא שלא פעם יש צורך הן בעורך דין והן בנוטריון, משמע יש לבחור שני נושאי תפקיד שונים, ולו כי ישנה חשיבות להתמחות פרטנית, ועל כן חשוב לוודא שהן עורך הדין והן הנוטריון בקיאים בתחום המבוקש, וזאת כי ניסיון תמיד משחק תפקיד חשוב, מצליח להכריע במגוון תוצאות ותהליכים משמעותיים. מכאן שאם עד היום עורך דין היה הכתובת המתבקשת ונוטריון רק מונח בלתי ברור, כיום תדעו טוב יותר אל מי לפנות – בהתאם לצורך.

 

 

 

 

 • צרו קשר

  לפרטים נוספים חייגו 08-9415022
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  שם:
  נייד:
  מייל:

 • משרד עורכי דין שדה
  משרד עורכי דין שדה

  משרד עורכי דין שדה