לשאלות ובירורים חייגו:
08-9415022

חוק ההוצל"פ – תיקון 35

חוק ההוצל"פ

בקשה לביצוע פס"ד – תוגש לאחר שחלף המועד שנקבע בפסה"ד, אם לא נקבע מועד כאמור, תוגש לאחר 30 ימים מיום מתן פסה"ד.
חריג –  הרשם רשאי להתיר לבקשת הזוכה הנתמכת בתצהיר להגיש בקשה לביצוע פסה"ד, אף אם טרם חלפו 30 הימים מיום מתן פסה"ד, אם יש יסוד סביר שאי פתיחת תיק ההוצל"פ עלולה לסכל את ביצוע פסה"ד.
צו לגילוי מידעלפי חוק ההוצל"פ רשם ההוצל"פ רשאי הן מיוזמתו והן עפ"י בקשה לצוות לכל גורם כאמור בס' 7א(א)(2) שברשותו מצוי מידע על החייב למסור לידיו את המידע.
לא מסר גורם את המידע או שהרשם סבור שהמידע שמסר אינו שלם או אינו נכון רשאי לבקשת הזוכה להזמינו לבירור.

חוק ההוצל"פ – הגורמים השונים

להלן הגורמים עפ"י ס' 7א(א)(2) – מל"ל, מרשם האוכלוסין, רשות מקרקעי ישראל, מרשם המקרקעין, חברות משכנות; רשם המשכונות,בעל רישיון למתן שירותי בזק ; חב' כרטיסי אשראי ; תאגיד בנקאי; חברה מנהלת; הנהלת בתי המשפט; המרכז לגביית כנסות; רשות הרישוי; רשויות מקומיות; בעל רישיון לשידורי כבלים.

התנגדות לביצוע שטר /שיק – המועד להגשת התנגדות לביצוע שטר/שיק- 30 ימים מיום מסירת האזהרה.

הטלת הוצאות על זוכה/חייב – לפי חוק ההוצל"פ לרשם סמכות להטיל הוצאות על חייב/זוכה במסגרת הליל המתנהל לפניו.

 

חוק ההוצל"פ – תיקוני החוק שנכנסו לתקפם ביום  16/9/12

תקבולים – כלל – חובת דיווח על כל תקבול תוך 7 ימים מיום קבלת התקבול.

 

דיווח על תקבולים בהסדר תשלומים – יש להעביר ההסדר להוצל"פ ע"מ שיעוכבו הליכים, העיכוב יוותר בתיק כל עוד הזוכה לא הודיע כי החייב הפר את ההסדר.
הזוכה ידווח על תקבולים מהסדר לפחות אחת ל-3 חוד' על כל התקבולים שקיבל בתקופה זו.

אם התקבול סוגר את החוב יש לדווח תוך 7 ימים ולסגור התיק.
*בגין כל תשלום יש למלא טופס בקשה להקטנת קרן בציון מועד התשלום והסכום, יש לציין על גבי הטופס את המילה "הסדר".
תיק איחוד והחייב חתם על הסדר– לזוכה לא יועברו כספים.

אי דיווח כאמור, יגרור הטלת הוצאות על הזוכה אשר יקוזזו מחשבון החוב בתיק ההוצל"פ.

 

 

חוק ההוצל"פ – חייב שהפר הסדר פשרה- שפעול הליכים

השלבים:

1. הזוכה ידווח על הקטנת קרן החוב בגין התשלומים שטרם דיווח. (ע"ג ט' הקטנת קרן בצירוף פירוט התקבולים ותאריך תשלומם).

הזוכה ישלח הודעה בכתב לחייב על אי עמידה בהסדר וכוונה לחדש הליכים:

א. בדואר רשום; ב. עם פירוט התקבולים ששולמו; ג. עם יתרת חוב מעודכנת, להמתין 15 ימים.
הזוכה יגיש בקשה לחידוש ההליכים/ שפעול הליכים ללשכת ההוצל"פ (סעד 63), בצירוף העתק ההודעה לחייב + אישור על משלוח דואר רשום.
להמתין להחלטת רשם.

דיווח חייב על הקטנת חוב – חייב רשאי להגיש להוצל"פ בקשה להקטנת קרן החוב:

הודעתו תועבר לתגובת הזוכה.

2. על הזוכה להגיב תוך 15 יום. שאם לא כן, תבוצע הקטנת החוב בהתאם להודעת החייב.
המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

 

לחצו כאן לקבלת מידע נוסף על עורך דין הוצל"פ
לחצו כאן למידע על עורכי דין הוצאה לפועל

 • צרו קשר

  לפרטים נוספים חייגו 08-9415022
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  שם:
  נייד:
  מייל:

 • משרד עורכי דין שדה
  משרד עורכי דין שדה

  משרד עורכי דין שדה