לשאלות ובירורים חייגו:
08-9415022

גבייה מינהלית מול גבייה בהוצל"פ

המקורות הכספיים של הרשות המקומית הינם ארנונה, אגרות ודמי שירותים, אגרות והיטלי פיתוח, היטלי השבחה וקנסות.

גבייה משפטית הינה באמצעות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל ע"י שימוש בהוצאה לפועל ואילו גבייה מנהלית הינה מכוח דיני הרשויות המקומיות ושימוש בפקודת המיסים גבייה וללא הוצל"פ.

פתיחה בהליך משפטי אינה מאפשרת גבייה מנהלית במקביל (ה"פ 512/01 קומארי נ. עיריית ירושלים).
חלה התיישנות דיונית של 7 שנים בגביית ארנונה של רשויות מקומיות (ע"א 10977/03 דור אנרגיה נ. עיריית בני ברק).

גבייה משפטית – הוצל"פ

סדר דין מקוצר – תקנות סד"א, תשמ"ד-1984 סעיף 202(2):

"תביעה של רשות מקומית לתשלום סכום כסף קצוב המגיע לה בחזקת רשות מקומית על פי כל דין כארנונה, כהיטל, כאגרה או כדמי השתתפות."

עקרונות

אין חובה לצרף ראיה בכתב (העתק מספרי העירייה לנוחיות בלבד).

ניתן להגיש תביעה גם לגבי סכום שנוי במחלוקת.
הפרשי הצמדה וריבית הם בגדר סכום קצוב.
אין מניעה להגיש בסדר דין מהיר.

גביה בהוצל"פ ללא פסק דין

חוק ההוצל"פ, תשכ"ז-1967, סעיף 81א1(א)(2) – "תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק".

גבייה מנהלית מול גבייה משפטית בפסיקה

עת"מ (מחוזי חי') 3061/06 רכבת ישראל בע"מ נ' עיריית חדרה, תק-מח 2007(3), 13831 , 13838 (2007):

"לטעמי, הליכים אלה של גביה מנהלית אינם עומדים בעקרונות של המשפט המנהלי-חוקתי."

"הליך של גביה מנהלית של חוב הוא חריג לכלל לפיו התובע כספים, חייב בהוכחת טענה זו בפני ערכאה שיפוטית. טענה של חוב צריכה להיבחן על ידי ערכאה שיפוטית. היא אינה מוכרעת רק על יסוד שיקול הדעת של מי שטוען לקיומו של החוב."

"ספק בעיניי אם הגביה המנהלית היא חוקתית, בעידן שלאחר חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו."

"מסקנתי היא, כי הליך של גביה מנהלית הוא החריג. רשות מקומית, כמו כל גוף אחד, אשר טוענת כי פלוני חייב לה כספים צריכה לפנות, בראש ובראשונה, בתביעה כספית מתאימה לבית המשפט. היא צריכה להוכיח את חובה בבית המשפט. היא צריכה לנקוט בהליכים לגביית החוב באמצעות לשכת ההוצאה לפועל ובנתון לבחינה של ההליכים על ידי ראש ההוצאה לפועל".

"הפניה לגביה מנהלית כהליך של ברירת מחדל, היא פניה פסולה. היא פניה שאינה מידתית. היא פניה החורגת ממתחם הסבירות."

 • צרו קשר

  לפרטים נוספים חייגו 08-9415022
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  שם:
  נייד:
  מייל:

 • משרד עורכי דין שדה
  משרד עורכי דין שדה

  משרד עורכי דין שדה